Privacy- en cookiebeleid

We nemen jouw privacy serieus. Daarom verwerken en gebruiken we informatie over jou op een veilige manier.

In dit privacy- en cookiebeleid wordt uitgelegd welke informatie we van je verzamelen, waarom we dat doen en hoe we die informatie beschermen. Een en ander in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Wie zijn wij?
De partij waaraan wordt gerefereerd als ‘we’ of ‘onze’ in dit privacy- en cookiebeleid is Praktijk Be you, gevestigd te 2152GJ Nieuw Vennep, aan de Laan van Aida 38 (KvK-nummer: 80343244). De praktijk is bereikbaar via tamara@praktijkbeyou.nl.

Het is een praktijk voor psychosociale zorg voor kind en volwassenen. Eigenaar is Tamara Gijzenberg.

2. Welke informatie verzamelen we en waarom?
Deze sectie van het privacybeleid omschrijft de verschillende typen informatie die verzameld worden door ons, of dat nu automatisch gebeurt of dat je die gegevens zelf vrijwillig verstrekt.

Automatisch verzamelde informatie:

 • IP-adres
 • de internetbrowser en het apparaat dat je gebruikt
 • gegevens doorgegeven via toepassingen die je hebt gedownload van onze website

Als je je inschrijft of een consult hebt, dan worden daarnaast andere gegevens verzameld, zoals hieronder is beschreven.

Informatie bij een (therapeutisch) consult voor jezelf, gezin en/of kind(eren):

 • voor- en achternaam alle betrokken gezinsleden
 • adresgegevens eventueel postadres
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • anamnese

a) je naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt om facturen te verzenden en consultafspraken af te wikkelen;
b) je telefoonnummer wordt gebruikt wanneer er geen reactie via e-mail ontvangen wordt, bij eventuele calamiteiten en alle andere zaken die snel reactie vereisen.
c) incidenteel de gegevens uit de anamnese, huisarts, specialisten etc. om de begeleiding optimaal te laten verlopen en zal nooit zonder jouw toestemming plaatsvinden.

Informatie bij telefonisch contact of contact per e-mail t.a.v. vragen of klachten:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer, e-mailadres

Als je contact opneemt omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening, slaan we jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht op. De informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. Ook worden deze gegevens verwerkt in de algemene statistieken.

3. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
We beperken de toegang tot je informatie tot medewerkers die de informatie nodig hebben en verplicht zijn die informatie te beschermen en vertrouwelijk te houden.

We hechten veel waarde aan een goede beveiliging van jouw informatie. We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

We delen deze informatie alleen als dat volgt uit een wettelijke plicht.

4. Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je persoonlijke gegevens slechts zolang nodig is voor het doel waarvoor ze werden verstrekt. Bij geen gebruik meer van onze diensten bewaren we je gegevens maximaal een jaar.

5. Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht om:

 • je persoonlijke gegevens in te zien welke persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt en dit te beperken
 • je persoonlijke gegevens te laten rectificeren of wijzigen
 • je persoonlijke gegevens te laten verwijderen
 • persoonlijke gegevens over te dragen
 • een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Ondanks het recht op vergetelheid kan het op grond van een wettelijke plicht of hoger doel noodzakelijk zijn om gegevens te bewaren. Deze termijn zal niet langer zijn dan strikt noodzakelijk.

6. Hoe kun je deze rechten uitoefenen?
Je kunt contact met mij opnemen via tamara@praktijkbeyou.nl of 06-24691429.

7. Wat zijn cookies?
Door jouw gebruik van de website kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Onze cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Onze website werkt prima als je geen cookies accepteert. Het staat je vrij om de cookies niet te accepteren. Als je ze accepteert, kunnen we de website wel wat gebruiksvriendelijker maken.

8. Welke cookies gebruiken we en met welk doel?
Bij het gebruik van onze website worden onze cookies geplaatst. Bij het plaatsen en gebruiken van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. We plaatsen permanente cookies, bijvoorbeeld om de door jou opgegeven voorkeuren en inloggegevens te kunnen onthouden.

Cookies van derde partijen
Buiten de cookies die wij zelf plaatsen, worden er ook cookies van derde partijen – zogenaamde third party cookies – geplaatst op jouw computer/apparaat.

Google Analytics
Voor het verzamelen van websitestatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw computer/apparaat aan de hand waarvan jouw gebruik van onze website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website doorvoeren.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor haar diensten.

Praktijk Be you zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om jouw gebruik van onze website mogelijk te maken
 • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen
 • om onze website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
 • om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Wij gebruiken automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van onze website. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn.

9. Wijzigingen privacy- en cookiebeleid
We kunnen dit beleid regelmatig aanpassen. De gewijzigde versie wordt via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om het privacy- en cookiebeleid regelmatig te bekijken.

Laatst gewijzigd op 28-09-2020.

Contact

Praktijk Be you
Tamara Gijzenberg

tamara@praktijkbeyou.nl
06-24691429

Vergoedbaar mits aanvullend verzekerd
AGB code: 90117849

    

Coaching voor meisjes, meiden en moeders in de Haarlemmermeer

Ik ben holistisch coach en NEI therapeut en benader en behandel de klachten met behulp van NEI therapie met een holistische kijk op de klachten. Holistisch houdt in dat ik naar het geheel kijk; het denken, lijf, gevoel en energie. Ik kijk naar de oorsprong van de onbalans bij jou als meisje of moeder.

keurmerken